~ PAUTAN PERKHIDMATAN ~


Eksklusif hanya untuk anggota CO-DIDIK

Sediakan slip gaji terkini, pilihan opsyen bersara dan borang permohonan pembiayaan

Tidak melebihi 60% potongan gaji

Pemohon berkemampuan dari segi bayaran balik ansuran bulanan

Membayar RM 8 untuk Kos Semakan dengan Bank Negara

Caruman modal yuran bulanan berturutan(aktif)


~ PEMBIAYAAN TAWARRUQ ~

01

Maklumat Pembiayaan

 • Pinjaman kewangan maksima RM 100,000.00
 • Tempoh bayaran balik tidak lebih dari 10 tahun
02

Dokumen yang diperlukan

Muat turun Borang Tawarruq di sini

03

Proses

 • Lengkapkan borang permohonan dengan jelas & tepat
 • Borang permohonan boleh dihantar melalui
  1. aplikasi 'Whatsapp'
  2. emel hradmin@codidik.com
04

Kelulusan

Sebarang kelulusan atau penolakan akan dimaklumkan kepada pemohon.

~ Pembiayaan Tawarruq 2 ~

01

Maklumat Pembiayaan

 • Pembiayaan 80% dari yuran dan syer terkumpul
 • Tempoh bayaran balik adalah maksimum 5 tahun sahaja
02

Dokumen yang diperlukan

Muat turun Borang Tawarruq 2 di sini

03

Proses

 • Lengkapkan borang permohonan dengan jelas & tepat
 • Borang permohonan boleh dihantar melalui
  1. aplikasi 'Whatsapp'
  2. emel hradmin@codidik.com
04

Kelulusan

Sebarang kelulusan atau penolakan akan dimaklumkan kepada pemohon.

~ Pembiayaan Murabahah ~

01

Maklumat Pembiayaan

 • Pembiayaan atas barangan
 • Contoh: emas, perkakasan elektrik, komputer riba dll
 • Sediakan sebut harga/invois bagi barangan tersebut
02

Dokumen yang diperlukan

Muat turun Borang Murabahah di sini

03

Proses

 • Lengkapkan borang permohonan dengan jelas & tepat
 • Borang permohonan boleh dihantar melalui
  1. aplikasi 'Whatsapp'
  2. emel hradmin@codidik.com
04

Kelulusan

Sebarang kelulusan atau penolakan akan dimaklumkan kepada pemohon.

~ Pembiayaan Qard (Kecemasan) ~

01

Maklumat Pembiayaan

 • Pembiayaan TANPA FAEDAH
 • Tempoh bayaran balik adalah 15 bulan
 • Maksimum pembiayaan adalah RM3000
 • Yuran proses RM50 akan ditolak dari jumlah pembiayaan Qard
02

Dokumen yang diperlukan

Muat turun Borang Qard di sini

03

Proses

 • Hantar borang yang lengkap diisi kepada CO-DIDIK melalui emel atau datang sendiri ke pejabat urusan
 • Borang permohonan juga boleh dihantar melalui aplikasi 'Whatsapp'
04

Kelulusan

Sebarang kelulusan atau penolakan akan dimaklumkan kepada pemohon.

~ Pembiayaan Tawarruq Setia ~

01

Maklumat Pembiayaan

 • Terbuka kepada anggota yang mempunyai jumlah modal yuran dan modal syer melebihi 70%
 • Kadar keuntungan 3.5 - 6.5%
 • Maksima pembiayaan tidak melebihi RM100,000.00
 • Tempoh bayaran balik tidak melebihi 5 tahun
 • Telah selesai/ Tiada Pembiayaan Tawarruq 2
 • Bayaran proses pengurusan RM50
02

Dokumen yang diperlukan

Muat turun Borang Tawarruq Setia di sini

03

Proses

 • Hantar borang yang lengkap diisi kepada CO-DIDIK melalui emel atau datang sendiri ke pejabat urusan
 • Borang permohonan juga boleh dihantar melalui aplikasi 'Whatsapp'
04

Kelulusan

Sebarang kelulusan atau penolakan akan dimaklumkan kepada pemohon.